BERBAGI KOMPETENSI CERDASKAN BANGSA

LKS 9

SEMESTER 1

PELAJARAN 1
ALLAH BERKEHENDAK MENYELAMATKAN SEMUA ORANG
PELAJARAN 2
BERAGAMA
PELAJARAN 3
BERIMAN
PELAJARAN 4
BERIMAN KRISTIANI
PELAJARAN 5
PERJUANGAN PENGEMBANGAN IMAN
PELAJARAN 6
IMAN DAN KEBERSAMAAN DALAM JEMAAT
PELAJARAN 7
AKU WARGA MASYARAKAT
PELAJARAN 8
PARA PEMIMPIN MASYARAKAT
PELAJARAN 9
KEBEBASAN YANG BERTANGGUNGJAWAB
PELAJARAN 10
MENJUJUNG TINGGI MARTABAT MANUSIA
PELAJARAN 11
MEMBELA KEHIDUPAN
PELAJARAN 12
MEMELIHARA DAN MEMPERJUANGKAN KEHIDUPAN SECARA SEHAT
PELAJARAN 13
MENJAGA KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP

SEMESTER 2

PELAJARAN 14
MENGHARGAI DAN MEWUJUDKAN KEJUJURAN
PELAJARAN 15
MEMPERJUANGKAN KEADILAN
PELAJARAN 16
SIKAP GEREJA TERHADAP AGAMA DAN KEPERCAYAAN LAIN
PELAJARAN 17
BERSAHABAT DENGAN SESAMA YANG BERAGAMA DAN KEPERCAYAAN LAIN
PELAJARAN 18
CITA CITA
PELAJARAN 19
SAKRAMEN PERKAWINAN
PELAJARAN 20
SAKRAMEN IMAMAT